Casu

Het spoor bijster?

Stel je voor een dikbilrund. Deze runderen hebben een (natuurlijke) mutatie in een bepaald gen, dat Schwarzenegger-gen is genoemd. Door dit gen ook in varkens te plaatsen, kun je dikbilvarkens fokken. Dat levert per varken een heel stuk meer vlees op. Is dit misschien de oplossing voor het varkensprobleem of zijn we dan echt ‘het spoor bijster’?

Weg met die spuit

Malaria is een ernstige ziekte die met name voorkomt in armere delen van de wereld. In principe is malaria te behandelen met medicijnen. Deze medicijnen moeten dan wel op de juiste wijze en in de juiste hoeveelheid worden toegediend. De vrouwtjes van Anopheles (malariamug) dragen de parasiet over op de mens. In het verleden spoot men DDT om de muggen te bestrijden. DDT is echter ook heel gevaarlijk voor mens en natuur. Transgene muggen kunnen een oplossing zijn. Door de muggen zo te veranderen dat de parasiet er niet meer in kan leven, onderbreek je de levenscyclus van de parasiet.

Bloedlink

In 1998 is bij Anna een nierziekte vastgesteld. In haar familie komt een erfelijke nierziekte voor en nu heeft zij het ook. Op het moment dat ze ziek werd, bleek de nier voor minder dan 10% te werken. Haar ouders, broer en zus zien er niet tegen op een van hun nieren af te staan. Maar helaas blijken de weefselkenmerken van hen te weinig overeen te komen met die van haar. Bovendien bestaat er een kans dat een van hen ook die nierziekte heeft en dan zou de hele transplantatie voor niets zijn geweest.

Anna komt meteen op de wachtlijst voor een donornier. Dat de kansen op een ‘nieuwe’ nier klein zijn, weet zij uit ervaring. Een nichtje heeft onlangs, na vier jaar wachten, een nieuwe nier gekregen. De nier is gelukkig wel ‘aangeslagen’ dat wil zeggen dat het lichaam van haar nichtje de donornier niet heeft afgestoten. Wel moet zij haar hele leven medicijnen slikken om er voor te zorgen dat de nier niet op een later moment wordt afgestoten. Dat loopt op tot wel 20 pillen per dag. Tot er een geschikte donor is gevonden moet Anna aan de dialyse. Dat betekent dat ze een paar keer per week naar het ziekenhuis gaat om haar bloed te’zuiveren’: de afvalstoffen die normaal door de nieren worden verwijderd, worden er nu door een apparaat uitgehaald. Anna leest in de krant over xenotransplantatie, waarbij het op den duur mogelijk zou zijn om een varkensnier in een mens te transplanteren. Volgens haar is dat een goede ontwikkeling, zij kan dan immers sneller een nieuwe nier te krijgen. Ze heeft ook haar twijfels.